Menu top

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce orzeczniczej sądów gospodarczych, 10-12 czerwca 2019 r. Dębe - C26/19

Data szkolenia: 10-12 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie oraz asesorzy sądowi orzekający w wydziałach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji:  białostockiej, gdańskiej. katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy:

Anna Hrycaj doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością na tej uczelni, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Wizytator ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych tego sądu; członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; od 2013r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz autorka ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, ekspert Komisji Europejskiej ds. nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego; członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Aleksandra Machowska sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie. Absolwentka filologii romańskiej i prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz  podyplomowych studiów z zakresu prawa porównawczego na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Od 2003 r. orzeka w sprawach upadłościowych. W latach 2007 – 2011 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, ekspert European Judicial Training Network, uczestnik programu wymiany kadr sądowych w ramach EJTN jako sędzia krajowy - stażysta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (2014/2015). Autor, współautor i redaktor  publikacji z zakresu prawa polskiego i francuskiego, w tym prawa upadłościowego i naprawczego oraz europejskiego. Prowadziła m.in. szkolenia dla sędziów i prokuratorów z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz transgranicznego prawa upadłościowego.

Piotr Pełka doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z pomocą publiczną, współpracy z Komisją Europejską oraz organami udzielającymi pomocy.

 

Tematyka szkolenia:

"Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce orzeczniczej sądów gospodarczych"

1. Przesłanki - pozytywna i negatywna - ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2. Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty. Zaskarżalność postanowień o ustalenie planu spłaty lub umorzeniu zobowiązań.

3. Likwidacja masy upadłości. Pojęcie i składniki masy upadłości. Sposoby likwidacji masy upadłości.

4. Przedmiot sprzedaży. Czynności Sędziego – komisarza, Syndyka masy upadłości oraz Rady wierzycieli w procesie likwidacji masy upadłości. Przygotowana likwidacja – art. 56a pr. up.

5. Kryteria uznania postępowania upadłościowego za postępowanie z elementem transgranicznym. Postępowanie międzynarodowe pozaunijne i unijne. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) – zakres zmian. Jurysdykcja i prawo właściwe.

6. Współpraca między sądami i zarządcami zagranicznymi. Przegląd orzecznictwa europejskiego w zakresie upadłości transgranicznych. Prace nad nowymi regulacjami (wniosek KE dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (COM(2016) 723 final).

7. Przesłanki pomocy publicznej. Zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki od tego zakazu.

8. Przepisy proceduralne krajowe i unijne związane z pomocą publiczną.  Pomoc publiczna na restrukturyzację.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia Grzegorz Kister

   tel. 81 458 37 54

   e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel.  (81) 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-03-06 08:39
Data wytworzenia: 
2019-03-05 11:24
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-06-06 09:21
Autor zmiany: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś