Język strony

Menu top

Międzynarodowe szkolenie językowe dla aplikantów Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters, 3-7 czerwca 2019 r., Wiedeń

Data szkolenia:

03.06.2019 r. – 07.06.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Wiedeń

Grupa docelowa:

aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, asesorzy, sędziowie, prokuratorzy (ze stażem pracy nie dłuższym niż 3 lata)

Termin zgłoszeń

14.03.2019 r.

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty

Język roboczy:

angielski, francuski

Sygnatura:

M8/B1/19

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, a także polskich sędziów, prokuratorów, asesorów ze stażem nie dłuższym niż 3 lata, do udziału w szkoleniu językowym organizowanym przez Europejską Sieć Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) pt.: Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters.

Szkolenie językowe odbędzie się w dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Wiedniu.

Description

A five-day, face-to-face course designed for EU trainee judges and prosecutors working within judicial cooperation in civil matters.

It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in three small groups, two to be developed in English and one to be carried out in French.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 14 marca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M8/B1/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 14 marca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły
  • W celu zapisania się na listę oczekujących należy zalogować się na istniejące konto,
   a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • UWAGA! Aplikanci aplikacji sędziowskiej oraz prokuratorskiej nie dokonują rejestracji na Platformie Szkoleniowej. W przypadku aplikantów wystarczające jest przesłanie formularza.
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl

Informacje dodatkowe
 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Summer-School-Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Civil-Matters---SS201901/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program szkolenia w języku angielskim:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2019%20Agendas/SS201901%20EN%20Agenda.pdf

 • Program szkolenia w języku francuskim:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2019%20Agendas/SS201901%20FR%20Agenda.pdf

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Rafał Nozdryn-Płotnicki

Kierownik DWM

r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl

 

Data wytworzenia: 
2019-02-19 14:12
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki