Język strony

Menu top

Seminarium językowe “German Language - Legal terminology - Consumer law, Commercial law (types of contracts, known German, Austrian, Swiss companies), Labor law, Commercial law - Family business and others”, 15-17.04.2019 r., Omšenie (Słowacja)

Data szkolenia:

15-17.04.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci, urzędnicy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

26.02.2019 r.

Język roboczy:

niemiecki

Sygnatura:

M15/A1/19

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziów oraz urzędników do udziału w Seminarium organizowanym przez Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej pod tytułem „German Language - Legal terminology - Consumer law, Commercial law (types of contracts, known German, Austrian, Swiss companies), Labor law, Commercial law - Family business and others”. Seminarium odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Akademii w Omšenie (Słowacja).

The lecturer of the seminar is:  Mgr. Petra Milošovičová, PhD. , External Member of the Pedagogical Staff of the Judicial Academy of the Slovak Republic.

Zasady finansowania

Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej pokrywa za uczestników następujące koszty:

 - zakwaterowania przez trzy noce (14.04.2019 r. – zakwaterowanie możliwe po 19:00; 15-17.04.2019 r.)

- wyżywienie w postaci poczęstunku (przerwy kawowe) oraz posiłków (w dniu 15.04.2019 r. śniadanie (dla os. przyjeżdżających w dniu 14.04), lunch, kolacja; w dniu 16.04.2019 r. śniadanie, lunch, kolacja; w dniu 17.04.2019 r. śniadanie i lunch).

Koszty przejazdu uczestników na miejsce szkolenia nie są refundowane przez organizatora ani KSSiP.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Uwaga!!!

Organizator bardzo prosi o wskazanie orientacyjnej daty przyjazdu do Ośrodka Akademii w Omšenie (zakwaterowanie jest możliwe od dnia 14.04.2019 r. od godziny 19:00) oraz ewentualnych preferencji żywieniowych (np. dieta wegetariańska). Informację tę proszę zawrzeć w treści e-maila przesłanego wraz z formularzem aplikacyjnym.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Seminarium zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z organizatorem.

 Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 26 lutego 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M15/A1/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 26 lutego 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. znajomość języka roboczego szkolenia (niemiecki) - na poziomie minimum B1; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Rafał Nozdryn-Płotnicki

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-02-12 09:35
Data wytworzenia: 
2019-02-12 09:33
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2019-02-12 09:35
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki