Język strony

Menu top

Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami - najnowsza publikacja Krajowej Szkoły

„Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami. Casebook.” autorstwa Anny Kosobudzkiej – sędzi w stanie spoczynku, byłej Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, to kolejna publikacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydana w ramach cyklu „Biblioteka Aplikanta”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury kontynuuje powyższy cykl wydawniczy, w ramach którego wydawane są zbiory orzeczeń, studia i analizy adresowane przede wszystkim do aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Maja one na celu ułatwienie aplikantom opanowania umiejętności prawidłowego ustalania stanów faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, umożliwienie prześledzenia kolejnych czynności procesowych, a także rozstrzygnięcia danej sprawy ze szczególnym uwzględnieniem przytoczonej argumentacji, w tym dyrektyw wykładni prawa.

Najnowsza publikacja poświęcona księgom wieczystym i postępowaniu wieczystoksięgowemu ma na celu upowszechnienie wiedzy prawniczej w tym zakresie. Oprócz rozważań z zakresu prawa materialnego i procesowego omawia również wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych. Poprzez przystępne omówienie problematyki proceduralnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wpisów w systemie teleinformatycznym, stanowić może rodzaj przewodnika po skomplikowanej nieraz strukturze księgi elektronicznej. Pozycja niniejsza skierowana jest przede wszystkim do aplikantów aplikacji sędziowskiej, ale również do referendarzy i sędziów orzekających w wydziałach ksiąg wieczystych. Może też stanowić pomoc w wykonywaniu innych zawodów prawniczych.

Nowa publikacja, jak również poprzednie wydane w serii Casebooki dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zachęcamy do lektury nowej publikacji, jak również wcześniejszych pozycji wydanych przez Krajową Szkołę w serii Casebooki.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2019-01-23 11:20
Data wytworzenia: 
2019-01-23 11:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński