Język strony

Menu top

Współpraca pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Krajową Administracją Skarbową

W dniu 11 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie odbyło się spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia oraz Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Walczaka z dyrektorami Izb Administracji Skarbowych. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty, który wygłosił referat zatytułowany „Czynności operacyjno – rozpoznawcze w Krajowej Administracji Skarbowej ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji”.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2019-01-14 09:29
Data wytworzenia: 
2019-01-14 09:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-01-17 08:43
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński