Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Nr 209/11/DK z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie ustalenia minimum punktów z testu jako warunek dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2011 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. nr 26, poz. 157 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się minimum 120 punktów z testu jako warunek dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data publikacji: 
2013-08-09 15:33
Data wytworzenia: 
2013-08-09 15:33
Ostatnia zmiana: 
2013-08-09 13:30