Język strony

Menu top

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby..

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury warsztatów konsultacyjnych oraz  8 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie”.

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.55.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Data publikacji: 
2018-12-28 14:02
Data wytworzenia: 
2018-12-28 14:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-02-11 15:27
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: