Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Finał XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

W dniach 12-14 grudnia 2018 roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka, w którym udział wzięło ośmiu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji.

Turniej został zorganizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nad przebiegiem Turnieju czuwało JURY powołane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

XXI Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

W dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników finału Turnieju.

Laureatami Turnieju zostali:

I miejsce - zajął Jakub Głuszyk aplikant 7. rocznika aplikacji prokuratorskiej

II miejsce - zajęła Agnieszka Lejman aplikantka 7. rocznika aplikacji prokuratorskiej

III miejsce - zajął Kamil Kowalczyk aplikant 7. rocznika aplikacji prokuratorskiej

 

Nadto przyznano wyróżnienia za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań następującym aplikantom:

- Agnieszce Lejman za rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej,

- Agnieszce Lejman za sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii-powołaniu biegłego,

- Kamilowi Kowalczykowi za praktyczne czynności kryminalistyczno-procesowe polegające na oględzinach miejsca zdarzenia.

 

Po ogłoszeniu wyników nastąpiła uroczystość wręczenia nagród, podczas której wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych, Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Regionalnego w Krakowie, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Wolters Kluwer SA. Laureaci otrzymali także nagrody finansowe ufundowane przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.   

Na uroczystości Krajową Szkołę reprezentowali: Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Sędziowskiej sędzia Adam Sęk, Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP prokurator Beata Padło oraz główny specjalista w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP prokurator Piotr Turek.

Gratulujemy laureatom i finalistom!

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2018-12-19 08:56
Data wytworzenia: 
2018-12-19 09:00
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-12-21 09:04
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński