Menu top

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego – sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.6.3.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17: Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Data publikacji: 
2018-12-18 14:09
Data wytworzenia: 
2018-12-18 12:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-01-07 14:18
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: