Menu top

Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych 2018/19

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
organizuje

Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych

Inauguracja studiów:
30 listopada 2018 r. o godz. 10.00 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Organizacja zjazdów:
Studia będą obejmować łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych (II semestry) prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w piątki i soboty w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Finansowanie:
Udział w studiach będzie w większości finansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (koszt własny każdego uczestnika wynosi 500 złotych.)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestników w związku z ich udziałem w studiach.

Sposób rekrutacji – za pośrednictwem właściwych prezesów sądów apelacyjnych

Osoby do kontaktu w sprawach związanych z organizacją studiów:

Osobami odpowiedzialnymi za sprawy organizacyjne z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego są:

Kierownik Studiów: dr hab. Adam Kwieciński

Sekretarz Studiów: dr Kamila Mrozek

e-mail: podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

 

W Krajowej Szkole osobami odpowiedzialnymi za współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim przy realizacji studiów są:

Kierownik Działu Szkolenia Kuratorów Sądowych i Urzędników: sędzia dr Agnieszka Orłowska tel. (081) 440 87 13, e-mail: a.orlowska@kssip.gov.pl

główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel. (81) 458 37 52 e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-12-03 09:21
Data wytworzenia: 
2018-11-30 11:27
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2018-12-04 12:25
Autor zmiany: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga