Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

W dniu 29 listopada 2018 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w Sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz Sądu. Konkurs miał formę dwóch symulacji części rozprawy sądowej, podczas której finaliści wygłaszali mowę oskarżycielską  lub obrończą albo ogłaszali wyrok i podawali ustnie najważniejsze jego powody.

Mając na uwadze, że bieżący rok jest rokiem obchodów 25 rocznicy przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, tegoroczne mowy finałowe wygłaszane przez finalistów uwzględniały również tematykę Konwencji oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.                        

Podkreślić  należy, że VII Edycja Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Wystąpienie finalistów oceniało powołane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Jury Konkursu pod przewodnictwem Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych mecenas Justyna Chrzanowska, którzy przyjęli także zaproszenie do udziału w pracach Jury. Wystąpienia finalistów obserwowali również w charakterze publiczności uczniowie oraz nauczyciel Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsceRafał Niemotko aplikant  8. rocznika aplikacji sędziowskiej, który w finale wygłosił mowę oskarżycielską,

II miejscePaweł Bocian aplikant  9. rocznika aplikacji sędziowskiej, który w finale wygłosił mowę oskarżycielską,

III miejscePiotr Bartosiewicz aplikant  7. rocznika aplikacji sędziowskiej, który w finale wygłosił mowę obrończą.

Po zakończeniu części konkursowej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość wręczenia nagród, podczas której wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz  Ministra Spraw Zagranicznych. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy ufundował zwycięzcy Konkursu nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca oraz wygłoszenie najlepszej mowy oskarżycielskiej. Prokurator Regionalny w Krakowie ufundował zwycięzcy Konkursu  nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca.  Laureaci otrzymali także nagrody finansowe ufundowane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Decyzja o organizacji kolejnej już edycji Konkursu Krasomówczego była odpowiedzią na oczekiwania środowiska prokuratorskiego i sędziowskiego w zakresie włączenia do cyklu kształcenia aplikantów zajęć podnoszących umiejętności oratorskie, niezbędne w późniejszej pracy zawodowej.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury planuje kontynuowanie organizacji Konkursu Krasomówczego również w następnych latach.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
piątek, Listopad 30, 2018
Data publikacji: 
2018-11-30 10:12
Data wytworzenia: 
2018-11-30 10:11
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk