Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych - wspólne szkolenie Krajowej Szkoły i EJTN

W dniach 24-26 października 2018 r. w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  odbywało się szkolenie pt. „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych” (ang. „International Cooperation in Criminal Cases”) zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu Catalogue Plus 2018. W seminarium uczestniczyło m.in. 9 sędziów i prokuratorów z takich państw jak, Czechy, Belgia, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Bułgaria, a także ponad 75 uczestników (sędziów, prokuratorów, asesorów, asystentów) z Polski.

Celem szkolenia było omówienie istniejących rozwiązań w zakresie takich instrumentów prawnych oraz zagadnień, jak: konwencyjne instrumenty współpracy w sprawach karnych, umowy dwustronne, europejski nakaz dochodzeniowy, wzajemne uznawanie orzeczeń karnych w UE, europejski nakaz aresztowania, wzajemne uznawanie kar pozbawienia wolności, wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniężnym.

W ramach szkolenia uczestnicy mieli również możliwość wspólnego rozwiązywania kazusów (ang. case study) z omawianej tematyki, które przygotowane zostały na podstawie stanów faktycznych  i spraw rozpoznawanych przez sądy w państwach członkowskich UE.

Element międzynarodowy szkolenia umożliwił uczestnikom zapoznanie się z problemami z jakimi stykają się sądy i prokuratury w innych państwach członkowskich UE w zakresie omawianej tematyki.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
czwartek, Listopad 8, 2018
Data publikacji: 
2018-11-08 09:37
Data wytworzenia: 
2018-11-08 09:37
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk