Menu top

Egzamin prokuratorski 2018 – część pisemna

W dniach 9-10 października 2018 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu prokuratorskiego, organizowanego już po raz ósmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiły 163 osoby, w tym 125 aplikantów z szóstego rocznika aplikacji prokuratorskiej, a także 18 aplikantów z piątego rocznika aplikacji prokuratorskiej.  Zdających powitali Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator Ryszard Tłuczkiewicz i sędzia Adam Sęk, życząc wszystkim zdającym satysfakcjonujących wyników.

Egzamin przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja egzaminacyjna złożona z dziesięciu prokuratorów pod przewodnictwem prokurator Beaty Sobieraj- Skoniecznej Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniła obsługę administracyjno-biurową i techniczną egzaminu.

W pierwszym dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali apelację prokuratora od wyroku sądu rejonowego.

W drugim dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali sprzeciw lub skargę prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji komendanta powiatowego policji o skierowaniu kierującego samochodem osobowym na badania psychologiczne. Drugie zadanie polegało na sporządzeniu wniosku prokuratora o całkowite ubezwłasnowolnienie.

Każda część egzaminu pisemnego trwała 6 godzin.

Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60 % możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów. 

Wyniki części pisemnej egzaminu prokuratorskiego oraz lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu zostaną opublikowane w dniu 9 listopada 2018 r. na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Część ustna egzaminu prokuratorskiego rozpocznie się 13 listopada 2018 r.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura

Data: 
środa, Październik 10, 2018
Data publikacji: 
2018-10-10 16:33
Data wytworzenia: 
2018-10-10 16:33
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk