Menu top

Międzynarodowa konferencja na temat cyberprzestępczości z udziałem Dyrektora KSSiP

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniach 8 – 9 października 2018 r. w Niepołomicach międzynarodowej konferencji pt. „Cyberprzestępczość - wyzwanie dla prokuratury. Międzynarodowa wymiana doświadczeń”. Organizatorem konferencji była  Prokuratura Krajowa.

Konferencji przewodniczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, a udział w niej wzięli m.in.: Prokurator Generalny Estonii Lavly Perling, Zastępca Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego Anglii i Walii Rose-Marie Franton, Zastępca Prokuratora Generalnego Węgier Istvan Lajtar, Naczelny Prokurator przy Sądzie Krajowym w Niemczech Lukas Knorr, Steven Wilson Kierownik Europejskiego Centrum Cyberprzestępczości EUROPOL-u Steven Wilson, a także Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował również prokurator dr Piotr Kosmaty.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o doświadczeniach w walce z cyberprzestępczością w różnych krajach, w tym także w Polsce. W dyskusji, prokuratorzy i funkcjonariusze Policji zwracali uwagę na konieczność  ścisłej i skoordynowanej współpracy międzynarodowej, bez której – jak podkreślali zwalczanie cyberprzestępczości będzie cząstkowe i nieefektywne. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że skuteczna walka z cyberprzestępczością jest możliwa tylko wtedy, gdy osoby zajmujące się prowadzeniem postępowań w przedmiotowych sprawach będą należycie przygotowane merytorycznie do swojej pracy i będą dysponowały odpowiednimi narzędziami, co jest istotne w kontekście szybkiego rozwoju cyberprzestępczości. Organizatorzy konferencji wyrazili przekonanie, że konferencja przyczyni się do wypracowania mechanizmów niezbędnych do skutecznej walki z cyberprzestępczością, zarówno w zakresie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, jak i propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratyry

Data: 
środa, Październik 10, 2018
Data publikacji: 
2018-10-09 17:56
Data wytworzenia: 
2018-10-10 15:56
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk