Język strony

Menu top

Konferencja "Hate Speech and the Media", 06-11-2018r. - 07-11-2018r., Zagrzeb

Data szkolenia: 06-11-2018r. - 07-11-2018r.
Miejsce szkolenia: Zagrzeb
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: konferencja
Sygnatura: M10/18
Termin zgłoszeń: 14.10.2018
Język roboczy: angielski

Regional conference “Addressing hate speech in the media: the role of regulatory authorities and the judiciary” organised by the Council of Europe in partnership with the Croatian Agency for Electronic Media.

The conference will take part in Zagreb on 6-7 November 2018 and will constitute a platform for assessing current challenges and exchanging good practices between representatives from Central and South-East Europe and experts from other European countries – please see the draft Programme attached and also the conference webpage:

https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/zagreb2018

The working language of the conference will be English.

 Participants are invited from the following countries: Croatia, Slovenia, Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic, Romania, Bulgaria, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, “the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence)). Each country will send four delegates, representing the national media regulatory authorities, media self-regulatory bodies, the judiciary and the prosecution.

Organisers will cover fully the transportation and hotel costs and partially the meals for all participants.

A personal invitation letter will be sent to confirmed candidates.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 14 października 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 14 października 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatorów konferencji. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-10-05 14:17
Data wytworzenia: 
2018-10-05 14:01
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-10-05 14:17
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki