Język strony

Menu top

Międzynarodowe szkolenie językowe z cywilistycznej terminologii prawniczej w Krakowie, 29-31 października 2018 r., "Judicial cooperation in civil and family matters", w ramach współpracy z Grupą Wyszehradzką

Data szkolenia:

29–31 października 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Kraków, siedziba KSSiP

Termin zgłoszeń:

30 września 2018 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci

Forma zajęć:

seminarium, warsztaty

Sygnatura:

M13/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy i asystentów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym organizowanym w ramach współpracy z Grupą Wyszehradzką z zakresu angielskiego języka prawniczego, terminologia cywilistyczna, pt. Judicial cooperation in civil and family matters,  które odbędzie się w dniach 29-31 października 2018, Kraków.

Zakres merytoryczny szkolenia

Szkolenie językowe, odbywać się będzie z podziałem na trzy grupy, w których zajęcia odbywać się będą w języku angielskim i prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego oraz doświadczonych lektorów. Tego rodzaju szkolenie ma za zadanie, dzięki połączeniu ćwiczeń lingwistycznych z zagadnieniami merytorycznymi, przede wszystkim podnieść kompetencje językowe oaz wzbogacić wiedzę uczestników z zakresu omawianych instrumentów prawa, w tym przypadku prawa prywatnego. Stosując wypracowaną metodologię, podczas zajęć łączone są zagadnienia teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami językowymi, w ramach których rozwijane są cztery podstawowe kompetencje językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie ze zrozumieniem – wszystko w zakresie cywilistycznej terminologii prawniczej.

Zakres merytoryczny szkolenia będzie obejmował m.in., choć niewyłącznie, zagadnienia prawa rodzinnego, w tym Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. 1995 Nr 108, poz. 528), zagadnienia prawa spadkowego, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 30 września 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M13/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 30 września 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B1; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania ("Dom Aplikanta KSSiP"), a także koszty wyżywienia, śniadania + obiad + kolacja + przerwy kawowe (29.10.2018 - śniadanie, obiad, kolacja; 30.10.2018 - śniadanie, obiad, oficjalna kolacja; 31.10.2018 - śniadanie).

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

  • Program w języku polskim i angielskim

Wkrótce dostępny

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-09-20 14:13
Data wytworzenia: 
2018-09-20 13:10
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-09-21 10:46
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz