Menu top

Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów cywilnych sądów powszechnych, 9 listopada 2018 r., SO Wrocław, U8/K/18

Data szkolenia: 9 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych sądów powszechnych

Szkolenie dla apelacji wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Data szkolenia: 9 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych sądów powszechnych

Szkolenie dla apelacji wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca

Iwona Jankowska -  magister prawa, starszy sekretarz ds. biurowości sądowej, kierownik Oddziału ds. analiz i organizacji pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca na stażu urzędniczym w Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie biurowości sądowej w szeroko rozumianym pionie cywilnym.


              Tematyka szkolenia

„Czy       "Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów cywilnych sądów powszechnych”


             1. Czynności Sekretariatu na poszczególnych etapach postępowania sądowego:

 • czynności rejestracyjne (rejestracja nowych spraw, notowanie czynności w systemach informatycznych od momentu wpływu sprawy do czasu jej zakończenia w danej instancji);
 • czynności związane z protokołowaniem (przygotowanie rozprawy/posiedzenia jawnego, protokołowanie, czynności konieczne do wykonania po rozprawie/posiedzeniu jawnym);
 • czynności tzw. wykonawcze (zasady przygotowywania i wydawania orzeczeń i innych dokumentów z akt spraw, przesyłanie orzeczeń do właściwych urzędów i instytucji).

 2. Urządzenia ewidencyjne i przepływ spraw w świetle regulacji dotyczących  biurowości:

 • Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych:

- rodzaje urządzeń;

- zasady dokonywania wpisów w urządzeniach;

- zasady zakreślania numerów porządkowych.

 • Akta sądowe:

- zakładanie i prowadzenie akt sądowych;

- zasady dołączania do akt spraw korespondencji;

- prawidłowość i terminowość wykonywania zarządzeń i orzeczeń.

   3.   Praca zespołowa w wydziale i współodpowiedzialność pracowników za wyniki całego zespołu:

 •  praca w zespole;
 •  organizacja na stanowisku pracy;
 •  sygnalizacja problemów.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie  - sędzia Grzegorz Kister  tel. (81) 458 37 54;  e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista Małgorzata Piotrowska tel. (22) 239 05 12; e-mail: m.piotrowska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

         4.   W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie 
         prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-09-07 09:54
Data wytworzenia: 
2018-08-27 10:59
Autor treści: 
Małgorzata
Piotrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-09-07 09:54
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk