Menu top

Podstawowe narzędzia menedżerskie w pracy kierownika sekretariatu wydziału sądu powszechnego, 10-12 grudnia 2018 r., F3/D/18 - edycja D

Data szkolenia:  10-12 grudnia 2018 r. 
Miejsce szkolenia:  KSSiP Lublin
Grupa docelowa:   kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
 
Rekrutacja na szkolenie za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych
 
WYKŁADOWCY:

Małgorzata Torój – doktor psychologii, psycholog biznesu, trener i coach PCC (Professional Certified Coach), wykładowca KSSiP. Specjalizuje się
w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich, komunikacji
i autoprezentacji oraz rozwiązywania konfliktów. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Posiada ponad 12 lat doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Autor publikacji naukowych i popularno – naukowych, dotyczących psychologii komunikacji i emocji.

Sylwia Trochimowicz – Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białymstoku, pełniący obowiązki specjalisty HR. W latach 2010-2014 Koordynator wdrażania w Sądzie Rejonowym w Białymstoku rozwiązań organizacyjnych w ramach realizacji projektu modernizacji zarządzania organizacją. Specjalista z zakresu rozwoju kompetencji
w obszarze zarządzania zespołem, zarządzania zaangażowaniem pracowników, budowania kultury organizacji. Pomysłodawca i moderator cyklu szkoleń wewnętrznych skierowanych do kadry kierowniczej z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi.

TEMATYKA:

Kierownik sekretariatu jako lider zespołu:

funkcje i zadania kierownika a bycie liderem zespołu,

lider jako autorytet,

style przywódcze a budowanie atmosfery pracy.

Kierownik w roli wspierającego w rozwoju zespołu:

analiza zasobów zespołu,

ocenianie pracowników jako szansa na ich rozwój osobisty i rozwój zespołu:

zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,

motywujące rozmowy oceniające.

Kierownik w roli wdrażającego w obowiązki:

znaczenie procesu wprowadzenia pracowników do nowych zadań:

skuteczne delegowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,

monitorowanie i weryfikacja efektywności pracowników oraz zespołu,

zwiększanie zaangażowania pracowników i wpieranie rozwoju kompetencji.

Kierownik w roli wspierającego budowanie relacji w zespole:

bariery w skutecznym budowaniu zespołu i ich przełamywanie,

dynamika grupy a efektywne interwencje kierownika,

skuteczna komunikacja jako podstawa budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Kierownik w roli wspierającego przestrzeganiezasad etycznych i wartości:

standardy postępowania jako element kształtowania kultury organizacji,

wspieranie identyfikacji pracowników z zespołem i organizacją,

problematyka mobbingu.

Kierownik w roli wspierającego w sytuacjach trudnych:

skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole,

radzenie sobie z trudnymi interesantami,

omawianie trudnych przypadków zgłaszanych przez uczestników,

planowanie osobistego rozwoju w roli kierownika sekretariatu na podstawie omówionych zagadnień.

 

Koordynacja z ramienia KSSiP:

-merytoryczna:

sędzia Paweł Zdanikowski

tel. 81 440 87 27

e-mail: p.zdanikowski@kssip.gov.pl

 

-organizacyjna:

główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-09-07 09:55
Data wytworzenia: 
2018-08-22 13:39
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2018-09-07 09:55
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk