Język strony

Menu top

Economic crimes: Asset recovery and confiscation in the EU, 26-27 listopada 2018 r., Madryt (Hiszpania)

Data szkolenia:

26-11-2018 r. - 27-11-2018 r.

Miejsce szkolenia:

Madryt (Hiszpania)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

31.08.2018 r., godz. 13:00

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M11/T/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy i asystentów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych organizowanym w listopadzie 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenie pt.: Economic crimes: asset recovery and confiscation in the EU [CR/2018/13], które odbędzie się w Madrycie w Hiszpanii i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Day-and-a-half training aimed at improving knowledge and experience of judges and prosecutors to trace, freeze, seize and re-use illicitly acquired assets through the use of EU legal instruments required to ensure effective procedures of confiscation and recovery of illegally acquired assets in the EU. Sharing of experiences and good practices regarding the implementation of financial investigations within EU, and cooperation with EUROPOL, EUROJUST and international networks as CARIN are at the core of the seminar.

The overall aim of the seminar is to increase understanding and common approaches on financial investigations, confiscation and criminal assets recovery; to discuss practical use of legal instruments in this area, exchange knowledge and facilitate cooperation between the judicial authorities of the Member States as well as with international organizations and EU agencies.

The training will combine lectures, presentations and workshops with study cases to enhance practical knowledge of practitioners.   

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/T/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. EJTN.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Economic-crimes-Asset-recovery-and-confiscation-in-the-EU---CR201813/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

 • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-08-21 14:20
Data wytworzenia: 
2018-08-21 14:05
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-09-06 14:25
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki