Język strony

Menu top

Seminarium językowe “French language – legal terminology”, 24-26.10.2018 r., Omšenie (Słowacja)

Data szkolenia:

24-10-2018 r. - 26-10-2018 r.

Miejsce szkolenia:

Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

07.09.2018 r.

Język roboczy:

francuski

Sygnatura:

M10/A9/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziów do udziału w Seminarium organizowanym przez Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej pod tytułem „French  Language - legal terminology”. Seminarium odbędzie się w dniach 24-26 października 2018 r. w siedzibie Akademii w Omšenie (Słowacja).

The lecturers of the educational event are Frédéric Delaneuville, Director Slovak-French Institute in Bratislava,  Iva  Stejskalova, lawyer, Cabinet Delprat Paris.

The  target group of educational event are judges, prosecutors, higher court officials, judicial candidates, assistant to the Judges.

Zasady finansowania

Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej pokrywa za uczestników następujące koszty:

 - zakwaterowania przez trzy noce (23.10.2018 – zakwaterowanie możliwe po 19:00; 24.10.2018-26.10.2018)

- wyżywienie w postaci poczęstunku (przerwy kawowe) oraz posiłków (w dniu 24.10.2018 r. śniadanie, lunch, kolacja; w dniu 25.12.2017 r. śniadanie, lunch, kolacja; w dniu 26.10.2018 r. śniadanie i lunch).

Koszty przejazdu uczestników na miejsce szkolenia nie są refundowane przez organizatora ani KSSiP.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Uwaga!!!

Organizator bardzo prosi o wskazanie orientacyjnej daty przyjazdu do Ośrodka Akademii w Omšenie (zakwaterowanie jest możliwe od dnia 23.10.2018 r. od godziny 19:00) oraz ewentualnych preferencji żywieniowych (np. dieta wegetariańska). Informację tę proszę zawrzeć w treści e-maila przesłanego wraz z formularzem aplikacyjnym.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Seminarium zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z organizatorem.

 Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 07 września 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/A9/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 07 września 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (francuski) - na poziomie minimum B1; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-08-21 14:21
Data wytworzenia: 
2018-08-21 13:36
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-08-21 14:21
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki