Menu top

CEPOL-EJTN Training on Joint Investigations Teams: Leadership, 05-09 listopada 2018 r., Lyon (Francja)

Miejsce szkolenia:

Lyon (Francja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci

Termin zgłoszeń:

28.08.2018 r., godz. 13:00

Forma zajęć:

warsztaty

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M11/S/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy i asystentów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych organizowanym w listopadzie 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenie pt.: CEPOL-EJTN Training on Joint Investigations Teams-Leadership [CR/2018/18-CEPOL/95/2018] odbędzie się w Rzymie we Włoszech i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

In cooperation with the CEPOL, the EJTN funds the annual participation of judges and prosecutors from the different EU Member States to CEPOL's seminars on Join Investigation Teams, aiming at fostering a greater cooperation and information-exchange between magistrates and law enforcement officers at the EU level. Training event addressed to Law enforcement officials, judges and prosecutors, including potential leaders of Joint Investigation Teams.

The training course is aimed at enhancing the competences and deepen the understanding of leading, set-up and functioning of Joint Investigation Teams.

 • General Learning Outcomes - upon completion of the activity the participants will be able to:
 • Understand team leadership
 • Apply the concept of JITs
 • Compare JIT with other forms of criminal investigations
 • Identify legal practice and procedural issues in JITs
 • Illustrate how to set up and operate a JIT
 • Select appropriate services offered by the European Union to support JITs
 • Differentiate the roles of the different actors in a JIT
 • Complete and submit applications for JIT funding
 • Draft a JIT agreement based on the model agreement available in the JITs Manual; evaluate a JIT based on the evaluation template from CEPOL JIT Online Learning Module / the JITs Network Secretariat

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/S/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. EJTN.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/CEPOL-EJTN-Training-on-Joint-Investigations-Teams-Leadership-CR201818-CEPOL952018/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

 • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-08-21 11:59
Data wytworzenia: 
2018-08-21 11:25
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-08-21 12:07
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki