Menu top

CEPOL-EJTN Training on Financial Investigations, 06-09 listopada 2018 r., Rzym (Włochy)

Miejsce szkolenia:

Rzym (Włochy)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci

Termin zgłoszeń:

27.08.2018 r., godz. 13:00

Forma zajęć:

warsztaty

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M11/R/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy i asystentów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych organizowanym w listopadzie 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenie pt.: CEPOL-EJTN Training on Financial Investigation [CR/2018/20] odbędzie się w Rzymie we Włoszech i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

This joint CEPOL-EJTN training will bring together prosecutors and senior police officers from different EU MS with the aim to reinforce cooperation in cross-border financial cases, to strengthen multidisciplinary cooperation about financial investigations between law enforcement and judicial authorities; to enhance knowledge on gathering evidence through financial investigations; to improve asset tracking and asset recovery.

Law enforcement officials (funded by CEPOL) and judges/prosecutors (involved in cases with financial investigations (funded by the EJTN) are called to participate. The aim, target group and the specific learning outcomes shall be developed in close cooperation CEPOL-EJTN to comply with the requirements set as follows:

1. Understand the impact of underground banking, the use of virtual currencies and new technologies (TORnet, Darknet) on financial investigations.

2. Exchange best practices on law enforcement and judicial cooperation in (cross-border) financial investigations, through the review of concrete practical cases.

3. Identify opportunities for financial investigations, e.g. large banking frauds, investment frauds.

4. Understand forensic financial analysis, risk analysis and profiling

5. Discuss asset identification, valuation and investigative measures.

6. Explain national and international structures in place for financial investigation assistance

7. Present non-conviction measures.

8. Understand the role of various international actors, such as Europol, Eurojust as well as OLAF and networks such as FIU, CARIN, the Egmont Group and ALEFA.

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 27 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/R/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 27 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w wydarzeniu zostanie podjęta przez organizatora, tj. EJTN.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/CEPOL-EJTN-Training-on-Financial-Investigations---CR201820/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

 • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-08-21 11:21
Data wytworzenia: 
2018-08-21 10:33
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-08-21 12:07
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki