Menu top

Szkolenie K6/G/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 29 października 2018 r. Poznań

Szkolenie K6/G/18
TEMAT: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 29 października 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji poznańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Rafał Kierzynka - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., naczelnik Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciel Polski w instytucjach Rady Europy i Unii Europejskiej zajmujących się prawem karnym. Autor publikacji nt. prawa europejskiego.

Tematyka szkolenia

 1. Zabezpieczenie i przepadek mienia w prawie Unii Europejskiej, omówienie obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych UE dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia. Konfiskata rozszerzona, konfiskata bez wyroku skazującego oraz konfiskata in rem  w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE. Zabezpieczenie mienia i przepadek w relacjach transgranicznych.

 2. Nowy model przepadku w Kodeksie karnym na tle rozwiązań dotychczasowych w świetle ustawy z 23 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 768). Nowe możliwości zabezpieczenia mienia zagrożonego przepadkiem. Zasady orzekania i wyłączenia przepadku przedsiębiorstwa; relacja przepadku przedsiębiorstwa do innych rodzajów przepadku przewidzianych w ustawodawstwie karnym. Przepadek mienia bez wyroku skazującego.
 3. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia o przepadku – przedmiot, sposób, tryb zabezpieczenia majątkowego oraz wykonanie orzeczeń o zabezpieczeniu majątkowym w zakresie przepadku. Zabezpieczenie majątkowe a wykonanie orzeczenia.

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

  merytorycznie:                                          

  prokurator Beata Klimczyk

  tel. 81 440 87 34  

  e--mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

  organizacyjnie:

  starszy inspektor Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl

  W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

  1. Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia KSSiP 2018”.

  http://szkolenia.kssip.gov.pl/

  2.   Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

  3.  Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

  4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Data publikacji: 
2018-09-07 09:55
Data wytworzenia: 
2018-08-20 14:46
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2018-09-07 09:55
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk