Menu top

Zamówienie na usługi społeczne pn. Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn.:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.26.2018

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Data publikacji: 
2018-07-26 14:15
Data wytworzenia: 
2018-07-26 14:00
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-09-05 11:29
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: