Menu top

Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach zdarzeń o charakterze terrorystycznym - katastrofa budowlana - 8-10 października 2018 r. - Dębe - K23/B/18

Data szkolenia: 8-10 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: prokuratorzy


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy

Łukasz Drobiec - dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa.

Maciej Kroczak - prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, Wydział I Śledczy.

Mariusz Pindera - prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, Naczelnik Wydziału I Śledczego.

Adrian Smagór - dr inż., adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katedrze Informatyki Przemysłowej.

Tadeusz Wieczorek - prof. dr hab., Kierownik Katedry Informatyki Przemysłowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

 

Tematyka szkolenia

Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach zdarzeń o charakterze terrorystycznym - katastrofa budowlana.

  1. Katastrofa budowlana - podstawowe pojęcia i definicje. Organizacja pracy prokuratora na miejscu katastrofy budowlanej. Współpraca ze służbami ratunkowymi, przygotowanie zespołu do przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Współpraca z organami nadzoru budowlanego. Postępowanie w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
  2. Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o katastrofy budowlane, opracowanie wersji śledczych, kolejność przeprowadzania dowodów, kwalifikacja prawna czynu.
  3. Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii utrwalania czynności oględzinowych z wykorzystaniem elektronicznych technik pomiarowych. Zastosowanie  skanningu laserowego 3D – zajęcia praktyczne.
  4. Analiza materiału dowodowego utrwalonego za pomocą skanowania 3D. Możliwości zastosowania skanningu laserowego 3D oraz satelitarnych technik pomiarowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o katastrofy budowlane.
  5. Badanie przyczyn katastrofy budowlanej – rola i zadania biegłego z zakresu budownictwa.
  6. Układ wzorcowy opinii, pytania do biegłego z zakresu budownictwa, analiza wyników zawartych w opinii, trudności w opiniowaniu.
  7. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o katastrofę budowlaną – studium przypadku.
  8. Dowód z opinii biegłego w sprawach o katastrofy budowlane. Ustalenie zakresu wymaganych badań specjalistycznych. Ocena dowodu z opinii biegłego.

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prokuratury Krajowej.

 

 

UWAGA ZMIANA !

autokary z Warszawy do Dębego będą podstawiane
w Warszawie na parkingu przy Pałacu Kultury i Nauki,

Plac Defilad od strony ul. Marszałkowskiej

przy Teatrze Dramatycznym

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 prokurator Beata Klimczyk

tel. (81) 440 87 34

      e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2018-07-31 11:46
Data wytworzenia: 
2018-07-26 11:08
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2018-07-31 11:46
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński