Menu top

Kuratorska służba sądowa – nadzór Kuratorska służba sądowa – nadzór w sprawach nieletnich. – 26 września - Warszawa – U3/J/18

Data szkolenia: 26 września 2018 r.
Miejsce szkolenia:
Sąd Okręgowy w Warszawie (s. 107), Al. Solidarności 127, Warszawa)

Grupa docelowa: szkolenia dla zawodowych kuratorów rodzinnych z apelacji warszawskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca

 

Mariusz Gusarow. Psycholog, zawodowy kurator zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Specjalizuje się w dziedzinie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii wychowawczej, kurateli sądowej. Praktyk i wykładowca w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, gdzie  prowadzi zajęcia z psychologii i kurateli sądowej. Wykładowca na szkoleniach pracowników instytucji  współpracujących z  Sądem Rejonowym w Wałbrzychu z zakresu zagadnień związanych z psychologicznymi aspektami pracy kuratora w nadzorze, pracy z dozorowanymi zaburzonymi psychicznie. Prelegent konferencji naukowych związanych z psychologią kliniczną.

 

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium.

 

Tematyka szkolenia
„Kuratorska służba sądowa – nadzór w sprawach nieletnich”

  1. Sporządzanie diagnozy osobopoznawczej i resocjalizacyjnej nieletniego.
  2. Plan pracy resocjalizacyjnej i umiejętność doboru metod pracy z nieletnim (osobą zaburzoną, uzależnioną).Kontrola wykonania nałożonych przez sąd na nieletniego obowiązków i ocena skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, wychowawczych oraz formułowanie wniosków do sądu i innych podmiotów w zakresie dalszego postępowania z nieletnim.
  3. Strategia działania kuratora sprawującego nadzór nad osobą używającą substancji psychoaktywnych, zasady użycia testów wykrywających substancje odurzające w organizmie nadzorowanego.
  4. Programy wczesnej interwencji wobec młodzieży uzależnionej od środków odurzających. Główne programy i założenia wczesnej interwencji.
  5. Uprawnienia kuratora do żądania informacji ,,szczególnie wrażliwych” od instytucji współpracujących (policja, służba więzienna, poradnie uzależnień, ośrodki pomocy społecznej) i zakres danych jakie kurator może przekazywać tym instytucjom.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  Sędzia Anna Cybulska   

  tel. 81  458 37 57                                     

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl          

 

organizacyjnie:

      specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

·           W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl

·           Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

·           W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-07-05 11:48
Data wytworzenia: 
2018-07-04 12:47
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2018-07-05 11:48
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński