Menu top

Seminarium i warsztaty międzynarodowe "EU cross-border evidence in practice", 22-23 października 2018 r., Bruksela (Belgia)

Data szkolenia: 22-23 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Bruksela, Belgia
Termin zgłoszeń: 12 lipca 2018 r.
Grupa docelowa: Sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: Seminarium i warsztaty
Sygnatura: M11/K/18
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu współpracy w sprawach karnych organizowanym w październiku 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza sędziów i prokuratorów na szkolenie międzynarodowe, pt.: EU cross-border evidence in practice. Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie IGO i będzie prowadzone w języku: angielskim. Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN. Preferowani będą kandydaci zajmujący się obrotem zagranicznym, a także prowadzący postępowania w sprawach o charakterze transgranicznym.

Krajowa Szkoła dysponuje 6 miejscami na przedmiotowe szkolenie.

Zakres merytoryczny szkolenia

Day-and-a-half training aimed at promoting effective way of cooperation on obtaining evidence in criminal matters between EU Member States in view of securing its admissibility abroad. The seminar, divided in national breakouts sessions, international workshops and plenaries, will give the opportunity to the practitioners to have an in-depth knowledge on the Directive on the European Investigation Order (EIO) and reflect on legal and practical implications in cross-border investigations: which changes with the EIO and national challenges in the implementation of the Directive.

The seminar, through key notes and study cases, also intends to provide participants with a forum of discussions to raise those questions which can help them in daily praxis on how to solve problems in cross-border investigations as issuing / executing judicial authority and highlight differences and common approaches in gathering, obtaining and use of evidence in view of its admissibility abroad. Within this context, participants will be aware of the current legal landscape of EU cross border evidence and different regimes for the obtaining of evidence based upon Mutual Legal Assistance and Mutual Recognition Principle.

Exchange best practices and experience about how differences can stop EU cross-border investigations or how practitioners could achieve a successful prosecution will be at the core of the seminar.

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 12 lipca 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/K/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 12 lipca 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-07-03 11:25
Data wytworzenia: 
2018-07-03 11:20
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2018-07-09 10:44
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki