Menu top

Dyrektor KSSiP w Sądzie Apelacyjnym i Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

W dniu 21 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym i w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński. W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym wzięli udział: Prezes Sądu Andrzej Daczyński, Wiceprezes Marek Górecki, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych, w tym patroni praktyk aplikanckich apelacji poznańskiej. Natomiast w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej uczestniczyli Prokurator Regionalny Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego Katarzyna Hadyniak - Chojnacka, prokuratorzy okręgowi, prokuratorzy rejonowi oraz patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich z obszaru działania tej prokuratury.

Kierownictwo Krajowej Szkoły zaprezentowało uczestnikom obu spotkań zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikające ze zmiany przepisów ustawy oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Dyskutowano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym warunków sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Podczas spotkań poświęcono wiele uwagi problemom związanym z komunikacją pomiędzy Krajową Szkołą a sędziami i prokuratorami oraz kwestiom sporządzania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu i Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu są kolejnymi z zaplanowanych wizyt w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju, których celem jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi. Powyższa współpraca ma istotny wpływ na poziomu kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania przez Krajową Szkołę na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

dr Piotr Kosmaty
prokurator

Data: 
piątek, Czerwiec 22, 2018
Data publikacji: 
2018-06-22 13:45
Data wytworzenia: 
2018-06-22 13:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-06-22 13:51
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma