Język strony

Menu top

Wizyta Zastępców Dyrektora KSSiP w Sądzie Apelacyjnym i Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W dniu 20 czerwca 2018 r. Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński uczestniczyli w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym i Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Beata Górska, Wiceprezes Edyta Buczkowska – Żuk, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji szczecińskiej. Natomiast w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej uczestniczyli: Zastępca Prokuratora Regionalnego Michał Lasota, Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie Małgorzata Zapolnik, prokuratorzy okręgowi, prokuratorzy rejonowi, patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich oraz wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z obszaru działania tej prokuratury.

Dyrekcja Krajowej Szkoły przedstawiała uczestnikom spotkań zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikające ze zmiany przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Dyskutowano ponadto o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym warunków sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Poruszono także temat komunikacji pomiędzy Krajową Szkołą a sędziami i prokuratorami oraz kwestie sporządzania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.

Spotkania przedstawicieli Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie i Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie są kontynuacją serii wizyt w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju, których celem jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi. Powyższa współpraca przyczynia się istotnie do podniesienia poziomu kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także do adekwatnego reagowania przez Krajową Szkołę na postulaty zgłaszane ze strony sędziów i prokuratorów.

dr Piotr Kosmaty
prokurator

Data publikacji: 
2018-06-21 10:05
Data wytworzenia: 
2018-06-21 10:05
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-06-21 15:37
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma