Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekt „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices”

Celem projektu pt.: „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices” było podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych, a także wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę najlepszych praktyk. Projekt, współfinansowany przez UE, koordynowany był przez Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO). Jego partnerami – obok Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – były Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska (École Nationale de la Magistrature - ENM), Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR), Bułgarski Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (National Institute of Justice), Estońska Prokuratura Generalna (Prokuratuur) oraz Włoska Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Scuola Superiore Della Magistratura).

W ramach projektu, w 2019 r. zorganizowana została 3-dniowa konferencja międzynarodowa, w której udział wzięli przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. W trakcie konferencji omówione zostały m. in. zagadnienia szczegółowe związane z problematyką cyberprzestępczości: kwestie prawne (regulacje prawa UE, prawo krajowe a prawo międzynarodowe), nowe środki i metody ataku w cyberprzestrzeni oraz nowoczesne narzędzia i metody komunikacji wykorzystywane do popełnienia przestępstw w cyberprzestrzeni.

W trakcie trwania projektu opracowany został także e-book dot. najlepszych praktyk w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych w sprawach o terroryzm, który znaleźć można poniżej.

E-BOOK "Uniting forces against cyber challenges of terrorism - exchange of best practices"

 

 

  With the financial support of the EU

 

 

Data publikacji: 
2018-06-11 09:35
Data wytworzenia: 
2018-06-11 09:31
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2020-06-18 13:39
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak