Menu top

Bieżące problemy orzecznictwa wieczystoksięgowego i hipotecznego, apelacja/region warszawski, 04 października 2018 r., C17/J/18

Data szkolenia: 04 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie
Grupa docelowa: 
szkolenie dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach cywilnych oraz referendarzy sądowych orzekających w wydziałach wieczystoksięgowych, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowca

Tomasz Czech doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca na licznych szkoleniach dla sędziów i radców prawnych, redaktor naczelny "Monitora Prawa Bankowego", laureat nagrody "Złote Skrzydła" w 2010 r. przyznanej przez "Dziennik Gazetę Prawną" za monografię pt. "Konsorcjum kredytowe", autor cenionych komentarzy m.in. do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ustawy deweloperskiej oraz ustawy o kredycie konsumenckim, a także licznych publikacji z dziedziny prawa bankowego i cywilnego.

Tematyka szkolenia

Postępowanie wieczystoksięgowe w aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Hipoteka przymusowa (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wpisu).

Prawo majątkowe małżeńskie w praktyce orzeczniczej sądów wieczystoksięgowych.

Obrót nieruchomościami państwowymi i jednostek samorządu terytorialnego (wprowadzenie).

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Agnieszka Orłowska

tel. 81 440 87 13

e-mail: a.orlowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

 

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.g
Data publikacji: 
2018-06-08 16:22
Data wytworzenia: 
2018-06-08 09:19
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2018-06-08 16:22
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński