Menu top

Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej, K3/E/18, 27 wrzesień 2018 r., Lublin

Data szkolenia: 27 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej.

Wykładowcy

Maria Kała dr habilitowany, toksykolog, dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Rafał Babiński prokurator Prokuratury Regionalnej - Prokurator Okręgowy w Krakowie

Tematyka szkolenia

  1. Rynek dopalaczy w Polsce i na świecie – charakterystyka zagrożeń i możliwych rozwiązań.
  2. Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne – pojęcie, rodzaje, charakterystyka, dawki.
  3. Ujawnianie i zabezpieczanie do badań substancji psychoaktywnych w postępowaniach przygotowawczych.
  4. Wyznaczanie kierunków postępowania w sprawach o przestępstwa narkotykowe.
  5. Ocena opinii toksykologicznej w kontekście kwalifikacji prawnej czynów.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  prokurator Beata Klimczyk

   tel. 81 440 87 34

   e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

inspektor Eliza Danielewska

tel.  (81) 458 37 42

e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-06-08 16:23
Data wytworzenia: 
2018-06-08 09:24
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2018-06-08 16:23
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński