Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP 4 edycji 2-dniowych szkoleń z zakresu cyberprzestępczości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury  4 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu cyberprzestępczości”

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2018

Data publikacji: 
2018-06-07 13:15
Data wytworzenia: 
2018-06-07 13:00
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-07-31 09:50
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: