Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 moich danych osobowych, wykraczających poza przepisy prawa pracy, zawartych w CV lub w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.

 

……………………………………………..

Data i podpis

Data publikacji: 
2018-05-24 16:21
Data wytworzenia: 
2018-05-24 16:20
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński