Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przekazanych przeze mnie dokumentach przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 dla potrzeb niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu sportu i rekreacji.

------------------------------------------

Data i podpis

Klauzula informacyjna – Benefit Systems

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP.
  2. Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@kssip.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a – RODO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu rekreacji i sportu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczący przechowywania określonych dokumentów.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2018-05-24 11:15
Data wytworzenia: 
2018-05-24 11:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-05-24 16:44
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński