Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w zasobach KSSiP, w szczególności absolwentów, byłych pracowników i osób delegowanych, osób, które przystępowały do egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, podmiotów ...

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w zasobach KSSiP, w szczególności absolwentów, byłych pracowników i osób delegowanych, osób, które przystępowały do egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uczestników szkoleń ustawicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą: ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP;
  2. Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@kssip.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres przewidziany w przepisach prawa;
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSiP oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentów;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2018-05-24 11:14
Data wytworzenia: 
2018-05-24 11:13
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-05-24 17:04
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński