Menu top

X Kolokwium Jagiellońskie z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się X Kolokwium Jagiellońskie pt. „O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym”, w którym uczestniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Krajowej Szkoły w swoim wystąpieniu przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego, w tym dopuszczalności udzielenia zabezpieczenia roszczeniu strony zamierzającej wnieść skargę kasacyjną w okresie pomiędzy wydaniem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji, a wniesieniem tej skargi, a także konsekwencji upadku zabezpieczenia  oraz nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym.

X Kolokwium Jagiellońskie to kolejna edycja organizowanej od kilku lat w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury konferencji, podczas której przedstawiciele nauki, jak również praktycy dyskutują i wymieniają się doświadczeniami na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa i postępowania cywilnego.  

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
piątek, Maj 18, 2018
Data publikacji: 
2018-05-18 14:28
Data wytworzenia: 
2018-05-18 14:28
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk