System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region katowicki 25 czerwca 2018 r., K20/C/18

Data szkolenia: 25 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Budynek sali rozpraw karnych ds. przestępczości zorganizowanej, ul. Zawiszy Czarnego 1F, GLIWICE

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: katowice

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy:

Barbara Wilamowska - prawnik i socjolog, główny specjalista w Biurze Dozoru Elektronicznego.

 

Tematyka szkolenia:

"System Dozoru Elektronicznego"

1. Charakterystyka systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających. Retrospekcja zmian, ich uwarunkowania i skutki.

2. Najważniejsze aspekty organizacyjne i techniczne funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego (prezentacja urządzeń monitorujących).

3. System Dozoru Elektronicznego – zagadnienia praktyczne (prezentacja wybranych zagadnień problemowych z orzecznictwa).

4. System Dozoru Elektronicznego – zagadnienia praktyczne (prezentacja systemu komunikacyjno – monitorującego sde24).

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia dr Janusz Konecki

   tel. 81 458 37 58

   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel.  (81) 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-05-14 16:28
Data wytworzenia: 
2018-05-14 15:05
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2018-06-21 13:09
Autor zmiany: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś