Menu top

Wizyta Dyrektora Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku

W dniu 10 maja 2018 r. w Białymstoku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji białostockiej. Natomiast w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku uczestniczyli prokuratorzy okręgowi i patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich z obszaru działania tej prokuratury.

Dyrekcja Krajowej Szkoły przedstawiała białostockim sędziom i prokuratorom nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikające ze zmiany przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Rozmowy dotyczyły również roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym  warunków sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Dyskutowano także  na temat komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a ponadto o kwestiach  budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.  

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku są kolejnymi  z planowanych spotkań w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Celem wizyt jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
poniedziałek, Maj 14, 2018
Data publikacji: 
2018-05-14 13:11
Data wytworzenia: 
2018-05-14 13:11
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk