Dyrektor Krajowej Szkoły z wizytą w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

W dniu 9 maja 2018 r. w Lublinie Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i Prokuraturze Regionalnej w Lublinie. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Krzysztof Szewczak, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji lubelskiej. Z kolei w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie uczestniczyli: Prokurator Regionalny w Lublinie Katarzyna Fedeńczuk oraz prokuratorzy okręgowi i patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich z obszaru działania tej prokuratury.

Kierownictwo Krajowej Szkoły zaprezentowało uczestnikom obu spotkań nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikające ze zmiany przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Dyskutowano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym o warunkach sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Rozmowy  poświęcone były także komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a ponadto kwestiom budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.  

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i Prokuraturze Regionalnej w Lublinie są kolejnymi  z planowanych spotkań w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Celem wizyt jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
piątek, Maj 11, 2018
Data publikacji: 
2018-05-11 11:26
Data wytworzenia: 
2018-05-11 11:26
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-05-11 11:26
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk