Spotkanie Dyrektora Krajowej Szkoły z warszawskimi sędziami i prokuratorami

W dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym  w Warszawie i Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz  Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i  współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Beata Waś, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji warszawskiej. Z kolei w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie uczestniczyli: Prokurator Regionalny w Warszawie Andrzej Szeliga  oraz prokuratorzy okręgowi i rejonowi.

Kierownictwo Krajowej Szkoły przedstawiło uczestnikom spotkań nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły związane ze zmianą przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Rozmawiano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym o warunkach sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Odrębne miejsce poświęcono komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a ponadto kwestiom budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.  

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej z warszawskimi sędziami i prokuratorami  są kolejnymi  z planowanych spotkań w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Celem wizyt jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
czwartek, Maj 10, 2018
Data publikacji: 
2018-05-10 09:52
Data wytworzenia: 
2018-05-10 09:52
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk