Odpowiedzialność za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej - 19-21 września 2018 r. - Dębe - C7/B/18

Data szkolenia: 19-21 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i apelacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca
 

Leszek Bosek

dr hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tematyka szkolenia

Odpowiedzialność za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej.

  1. Podstawy kodeksowe i pozakodeksowe odpowiedzialności za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie.
  2. Odpowiedzialność za delikt legislacyjny.
  3. Odpowiedzialność za delikt administracyjny oraz delikt judykacyjny.
  4. Prawo europejskie a odpowiedzialność władzy publicznej.
  5. Reprezentacja Skarbu Państwa w świetle ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o zasadach zarządzania mienie państwowym.
  6. Analiza orzecznictwa – zagadnienia kauzalne i związane z ustalaniem szkody.

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

UWAGA ZMIANA !

autokary z Warszawy do Dębego będą podstawiane
w Warszawie na parkingu przy Pałacu Kultury i Nauki,

 Plac Defilad od strony ul. Marszałkowskiej

 

Zapisy na kurs rozpoczną się 16 maja 2018 r.

poprzez listę oczekujących (koordynator organizaycyjny zapisze osoby spełniające warunki uczestnictwa z listy oczekujących na listę podstawową).

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje jednostka, w której pełni obowiązki sędzia, prokurator lub asesor prokuratury, kolejność zgłoszeń oraz limity dla poszczególnych apelacji.

Proszę uzupełnić dane dotyczące jednostek i wydziałów w swoich profilach ponieważ osoby, które mają nieuzupełniony profil o powyższe dane

- NIE BĘDĄ KWALIFIKOWANE NA SZKOLENIE

W razie trudności z Platfromą Szkoleniową proszę o kontakt z numerem telefonu (81) 440-87-14.

 

Szkolenie jest adresowane do sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i apelacyjnych, prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego ze wszystkich apelacji/regionów

 ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI LIMITAMI MIEJSC:

obszar apelacji białostockiej – 4 miejsca

obszar apelacji gdańskiej – 9 miejsc

obszar apelacji katowickiej – 8 miejsc

obszar apelacji krakowskiej - 7 miejsc

obszar apelacji lubelskiej –   4 miejsc

 obszar apelacji łódzkiej – 6 miejsc

obszar apelacji poznańskiej – 6 miejsca

obszar apelacji rzeszowskiej - 3 miejsca

obszar apelacji szczecińskiej – 4 miejsca

obszar apelacji warszawskiej – 11 miejsc

obszar apelacji wrocławskiej – 8 miejsc

prokuratorzy i asesorzy prokuratury - 5 miejsc

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

      sędzia Anna Cybulska

tel. (81) 458 37 57

      e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

1.     Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia 2018”.

·         W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.

·         Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.

·         Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.

·         W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.

·         W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie)

2.     Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4.     Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

 

Data publikacji: 
2018-05-11 13:05
Data wytworzenia: 
2018-05-09 15:05
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2018-05-11 13:05
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk