Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły z wizytą w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Katowicach Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński uczestniczyli w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Witold Mazur, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji katowickiej. Z kolei w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach uczestniczyli: Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek oraz prokuratorzy okręgowi i patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich z obszaru działania tej prokuratury.

Kierownictwo Krajowej Szkoły przedstawiło uczestnikom obu spotkań nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikające ze zmiany przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Rozmawiano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym o warunkach sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Dyskusja poświęcona była także komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a ponadto kwestiom budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.  

Spotkania kierownictwa Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach są kolejnymi  z planowanych spotkań w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Celem wizyt jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
środa, Kwiecień 25, 2018
Data publikacji: 
2018-04-25 10:19
Data wytworzenia: 
2018-04-25 10:19
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk