Menu top

Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżania w postępowaniu karnym, 3-5 września 2018 r., Lublin, K26/B/18

Data szkolenia: 3-5 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Forma zajęć: seminarium i warsztaty

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Maria Świetlicka prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi w stanie spoczynku, z wieloletnim stażem pracy w Wydziale Postępowania Sądowego. W 2016 r. delegowany do Wydziału Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Autor licznych publikacji z zakresu postępowania odwoławczego w periodykach prawniczych oraz systemie informacji prawnej LEX. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Malgorzata Łuczkowska - Czerwińska - prokurator w stanie spoczynku; w latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. Wieloletni wykładowca szkoleniowy m.in. dla aplikantów sądowych, prokuratorów a także przedstawicieli służb współpracujących z prokuraturą. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Tematyka szkolenia

 1. Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach - wprowadzenie.Ocena zasadności orzeczeń, wymogi formalne środków odwoławczych, elementy tego środka, zakres i kierunek zaskarżenia, formułowanie zarzutów odwoławczych, wybór prawidłowej przyczyny odwoławczej, formułowanie wniosków apelacyjnych.
 2. Zażalenia, prokurator jako organ orzeczniczy w postępowaniu przygotowawczym i jako strona formułująca środek odwoławczy w postaci zażalenia.
 3. Kasacja – zasadność i podstawy zaskarżenia, warunki formalne dopuszczalności kasacji, granice orzekania sądu kasacyjnego, kasacja nadzwyczajna Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.
 4. Skarga do Sądu Najwyższego na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania (podstawy, treść, forma), wznowienie postępowania (przedmiot i podstawy wznowienia).
 5. Szkolenie umiejętności właściwego doboru spraw do wykorzystania w postępowaniu odwoławczym i nadzwyczajnym – ocena orzeczeń, pod kątem możliwości wywiedzenia skutecznego środka odwoławczego w świetle praktyki prokuratorskiej.
 6. Doskonalenie umiejętności formułowania poprawnych zarzutów odwoławczych i wniosków w apelacjach i zażaleniach z uwzględnieniem analizy bieżącego orzecznictwa;
 7. Formułowanie zarzutów kasacji z uwzględnieniem ograniczeń ustawowych, treść, forma i zakres wniosków prokuratora o wywiedzenie kasacji nadzwyczajnej, konstrukcja odpowiedzi prokuratora na kasacje stron.
 8. Kontynuacja tematu oraz doskonalenie umiejętności doboru przez prokuratora właściwych podstaw wniosku o wznowienie postępowania sądowego.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - prokurator Beata Klimczyk
tel. 81 440 87 34
e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie - inspektor Eliza Danielewska
tel. 81 458 37 42
e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.
Data publikacji: 
2018-04-16 10:01
Data wytworzenia: 
2018-04-13 14:11
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2018-04-16 10:01
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński