Menu top

Summer School in Linguistics Civil, 27-31.08.2018 r., Kraków

Data szkolenia:

27.08.2018 r. – 31.08.2018 r.

Miejsce szkolenia:

Kraków

Grupa docelowa:

aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, asesorzy, sędziowie, prokuratorzy (ze stażem pracy nie dłuższym niż 3 lata), asystenci sędziów i prokuratorów, referendarze sądowi

Termin zgłoszeń

26.04.2018 r.

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty

Język roboczy:

angielski, francuski

Sygnatura:

M12/I/18

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej do udziału w szkoleniu organizowanym przez Europejską Sieć Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Szkolenie językowe odbędzie się w dniach 27-31 sierpnia 2018 r. w Krakowie (Polska).

Description

A five-day, face-to-face course designed for EU trainee judges and prosecutors working within judicial cooperation in civil matters.It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in four small groups, three to be developed in English and one to be carried out in French. Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 26 kwietnia 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M12/I/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 26 kwietnia 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły
  • W celu zapisania się na listę oczekujących należy zalogować się na istniejące konto,
   a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • UWAGA! Aplikanci aplikacji sędziowskiej oraz prokuratorskiej nie dokonują rejestracji na Platformie Szkoleniowej. W przypadku aplikantów wystarczające jest przesłanie formularza.
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN.

Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem korespondencji elektronicznej o rekomendacji na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl

Informacje dodatkowe
 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program szkolenia:

wkrótce dostępny

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-04-12 11:44
Data wytworzenia: 
2018-04-12 10:26
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-04-12 14:45
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki