Menu top

Spotkanie Dyrektora Krajowej Szkoły z wrocławskimi sędziami i prokuratorami

W dniu 11 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz, Kierownik Działu Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Agnieszka Orłowska oraz Kierownik Działu Organizacyjnego Anna Guzik.

W spotkaniu w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji wrocławskiej. Z kolei w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu uczestniczyli: Prokurator Regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk oraz prokuratorzy okręgowi i rejonowi.

Kierownictwo Krajowej Szkoły przedstawiło uczestnikom spotkań nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły związane ze zmianą przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Rozmawiano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym o warunkach sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Odrębne miejsce poświęcono komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a ponadto kwestiom budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.  

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej z wrocławskimi sędziami i prokuratorami  są kolejnymi  z planowanych spotkań w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Celem wizyt jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
czwartek, Kwiecień 12, 2018
Data publikacji: 
2018-04-12 10:20
Data wytworzenia: 
2018-04-12 10:20
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk