Menu top

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym – 18 czerwca 2018 r. Szczecin–K16/I/18

Data szkolenia: 18 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu i apelacji szczecińskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowca

Zbigniew Kapiński

sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium.

 

Tematyka szkolenia
„Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym”

 1.  Środki zapobiegawcze – istota, charakter prawny, pełnione funkcje.
 2.  Relacja pojęć: „środki przymusu” – „środki zapobiegawcze”.
 3. Podział środków zapobiegawczych na izolacyjne i nieizolacyjne    (wolnościowe).
 4. Orzekanie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego, ze szczególnym uwzględnieniem tymczasowego aresztowania.
 5. Właściwość i skład sądu orzekającego w przedmiocie stosowania, jak i przedłużenia stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego.
 6.  Przesłanki tymczasowego aresztowania i przedłużenia stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego.
 7. Zagadnienie długości stosowania tymczasowego aresztowania.
 8. Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w stosowaniu tymczasowego aresztowania. Ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania wynikające z zasady minimalizacji.
 9. Procedowanie sądu w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania i przedłużenie czasu jego stosowania.
 10. Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego a kwestia tymczasowego aresztowania.
 11. Szczegółowe uwagi dotyczące poszczególnych niezolacyjnych środków zapobiegawczych.
 12. Treść i forma orzeczenia w przedmiocie środka zapobiegawczego oraz jego uzasadnienie.
 13. Środki zaskarżenia i konsekwencje związane z wniesieniem zażalenia
 14. Udział obrońcy w postępowaniu dotyczącym środka zapobiegawczego.
 15. Przegląd orzecznictwa TK, ETPCz, SN i sądów apelacyjnych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  Sędzia dr Janusz Konecki                     

  tel. 81  458 37 58                                     

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

      specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-04-16 10:02
Data wytworzenia: 
2018-04-11 11:01
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2018-04-16 10:02
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński