Menu top

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region krakowski 5 czerwca 2018 r., K12/D/18

Data szkolenia: 5 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy:

Wojciech Sych

dr nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Tematyka szkolenia:

„Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane”

1. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności (wybrane zagadnienia) oraz zamiana na karę wolnościową.

2. Odroczenie i warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

3. Wykonywanie sekwencji kar.

4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności.

5. Wykonywanie środków zabezpieczających.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia dr Janusz Konecki

   tel. 81 458 37 58

   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel.  (81) 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

 

 

 

Data publikacji: 
2018-04-16 10:02
Data wytworzenia: 
2018-04-10 14:40
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2018-04-16 10:02
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński