Menu top

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w zakład Działalność wydawnicza  jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej.

Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos i innych materiałów. W szczególności polecamy artykuły absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym asesora prokuratorskiego Kamila Trybka i asesora sądowego Anny Trybek- Pławskiej
pt. „ Odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa”, a także artykuł asesora sądowego Jakoba Maziarza pt. „O niektórych praktycznych problemach związanych z przywróceniem instytucji asesora sądowego”.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to czasopismo, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, skierowane przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów
i prokuratury, aplikantów aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, przedstawicieli nauki prawa oraz przedstawicieli innych prawniczych grup zawodowych.

Każde wydanie Kwartalnika zawiera rubryki i działy, wśród których znajdują się m.in. artykuły, glosy, materiały szkoleniowe, recenzje, aktualności i sprawozdania.

Zapraszamy do lektury Kwartalnika  oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2018-04-10 11:37
Data wytworzenia: 
2018-04-10 11:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-04-12 09:34
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński