Menu top

IV Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającym się w dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Łodzi IV Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej, organizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współpracy z Sekcją MHID Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wzorem lat ubiegłych, celem Kongresu była wymiana doświadczeń specjalistów z kraju i z zagranicy z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem  sądowo-psychiatrycznym.

Dr hab. Małgorzata Manowska w wykładzie pt.  „Procesowe i materialne aspekty ochrony praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie” przedstawiła skondensowany przegląd środków prawnych służących ochronie praw osoby, wobec której toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie na każdym etapie tego postępowania, celem odpowiedzi na pytanie o należyte zabezpieczenie praw takiej osoby w aktualnym stanie prawnym.

Kongres został objęty honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

 

Data: 
poniedziałek, Kwiecień 9, 2018
Data publikacji: 
2018-04-09 14:07
Data wytworzenia: 
2018-04-09 14:07
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-04-09 14:10
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk